Oerbeppe

Hendrika W. Keuning-van der Velde

Een mooie foto van ‘oerbeppe’ Hendrika W. Keuning-van der Velde (1854-1945). De foto werd gemaakt toen ze op de kade in Sneek haar zoon (‘oom Jurjen’) en zijn familie uitzwaaide die een dagje gingen varen. Zo te zien heeft deze foto ooit in een ovalen lijstje gezeten…
Ze draagt een ‘kyps’ bovenop het gouden oorijzer. Eén van de beide knoppen van het oorijzer is er nog, het oorijzer zelf is in 1946 ingeleverd voor de trouwringen van mijn ouders. Vanwege de schaarste moest er vlak na de oorlog goud ingeleverd worden om nieuw goud te mogen kopen.

 

Het scheepje van Reinder Johannes de Vries

Vorig jaar kreeg ik uit de nalatenschap van een tante dit scheepsmodel. Het is ooit eigendom geweest van een oudoom van mijn vader. Hij heeft het als souvenir van één van zijn reizen meegenomen, of misschien ook nog wel zelf gemaakt.
Reinder Johannes de Vries, geboren 23 september 1866 in Leeuwarden, zoon van Johannes Franses de Vries (schipper) en Romkje Reinders Minnema, was zeeman. Van hem is geen overlijdensdatum bekend. Volgens wat ik destijds van mijn vader gehoord heb zou hij in (of al voor) de Eerste Wereldoorlog gediend hebben op een Amerikaans schip dat vergaan is. Mijn pake en zijn broer zijn nog eens naar Den Haag gereisd om op de Amerikaanse ambassade inlichtingen te vragen, maar helaas zonder resultaat.
Tot nu toe is het mij ook nog steeds niet gelukt om nog een spoor van hem te vinden, hoewel er nu op internet diverse (Amerikaanse) bronnen zijn om in te speuren. Het laatste wat ik van hem heb kunnen vinden is dat hij in het Leeuwarder bevolkingsregister in 1899 is “doorgehaald bij gel. der 8ste Volkstelling”.

Feddrik Sjoerds Stienstra

Familie Stienstra-de Vries ± 1910

Deze foto ken ik nog niet zo lang. Pas na het overlijden van mijn tante Richtsje Kingma-Stienstra kreeg ik hem voor het eerst onder ogen. En daarmee had ik voor de eerste keer een foto van mijn overgrootvader Feddrik Sjoerds Stienstra. Oerpake Feddrik overleed in 1926 en daarom verbaasde het mij altijd dat er van hem geen foto’s waren. In 1926 was de fotografie toch al wel zo algemeen, dat er van vrijwel iedereen uit die tijd wel een portret te vinden is.

snikschipFeddrik Stienstra woonde in Jelsum op nummer 18. Hij had een winkeltje in kruidenierswaren en daarnaast voer hij vrijdags met een beurtscheepje naar Leeuwarden. Ook van dat schip, een ´snikke´, heb ik helaas geen foto´s. Uit de advertentie in de Leeuwarder Courant van 31 augustus 1906 blijkt dat hij toen het schip te koop aanbood.

Mijn vader vertelde vaak dat pake erg trilde. Mogelijk had hij de ziekte van Parkinson of een andere daarop lijkende aandoening. Toen in 1920, drie jaar na het overlijden van zijn vrouw een boedelscheiding werd opgemaakt kon hij de akte niet ondertekenen “wijl hij door beving zijner handen daarin wordt verhinderd”. Bij die boedelscheiding werd bepaald dat hij zijn verdere leven gratis zou mogen wonen in de noordelijke helft van de woning, tot die tijd bewoond door Rinse van Huizen. Zoon Johannes, die ondertussen de winkel had overgenomen, woonde in de andere helft.

Op de foto staan van links naar rechts: Johannes Stienstra (1892-1965), Feddrik Sjoerds Stienstra (1862-1926), vooraan Pieter Stienstra (1896-1994), daar achter Romkje Stienstra (1889-1949), Meindertje Stienstra-de Vries (1864-1917) en mijn pake Sjoerd Stienstra (1886-1971).

Weer een stapje verder

ingang bloemisterij fa T. de Vries & ZnAls je zoals ik al de hele dag bezig bent met het maken en bijhouden van websites (in mijn geval die van Tresoar), dan blijft het onderhouden en uitbouwen van je eigen privé-websites er wel eens bij. Dat zal wel net zoiets zijn als het huis van de schilder of van de timmerman wat ook wel eens een beurt zou mogen hebben. Maar ik ben de laatste tijd weer bezig om dit “website-je” achter de voorgevel opnieuw in te richten.

Sinds vandaag is het onderdeel ‘genealogie’ weer aan de site toegevoegd. Op het sub-adres genealogy.andrysstienstra.nl komen de genealogische gegevens weer terug die daar destijds ook stonden. Ik ben op dit moment bezig alle gegevens opnieuw te genereren. Daarvoor gebruik ik het genealogie-programma Haza-21 wat de ingebouwde mogelijkheid heeft om een heel acceptabele website te bouwen. Jammer genoeg worden er standaard wat achterhaalde technieken gebruikt en is vooral de gebruikte layout gedateerd. Ik vind het echter wel een uitdaging om te proberen daar wat aan te sleutelen. Zoals de pagina’s nu gepresenteerd worden is het wat mij betreft nog niet “af”, maar het ziet er al heel wat beter uit dan het was.

Twee monitoren calibreren

Spyder 2 Express

Zonet heb ik mijn twee monitoren weer gecalibreerd. Altijd een heel gedoe, omdat mijn Spyder 2 Express eigenlijk niet met twee monitoren overweg kan. Met een trucje lukt het wel. Eerst de ene monitor – naam van kleurprofiel wijzigen – daarna de tweede monitor – naam van kleurprofiel wijzigen – beide kleurprofielen handmatig aan de juiste monitor koppelen.

O.a. hier staat het beschreven.

Verhuisd!

In december 2011 bedacht ik dat ik mijn website beter naar een andere (goedkopere) provider kon verhuizen. Helaas was mijn contract met de oude provider net verlengd toen ik het wilde stopzetten. Dat betekende dat ik nog een jaar aan het contract vastzat. Jammer, maar dan had ik in ieder geval alle tijd om in alle rust mijn websites die ik wilde overzetten opnieuw in te richten.

Maar toen het jaar bijna om was, was ik er nog steeds niet aan toegekomen om daar serieus mee aan de slag. Geen nood, rond de kerstdagen had ik veertien dagen vakantie gepland, dan zou ik het dan mooi kunnen aanpakken. Helaas, vandaag, de laatste dag van de kerstvakantie, heb ik nog steeds geen nieuwe sites klaar. En zonet zag ik dat de oude provider – alweer twee weken na afloop van het contract – nu toch echt de stekker er heeft uitgetrokken. Geef hem eens ongelijk!

Ik zet datgene wat klaar was nu maar online. Wie weet komt het er dan toch nog van….